PRZYJAZNA SZKOŁA::"Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek." - Albert Einstein

Kadra

mgr Lucyna Słowik

Funkcje: Dyrekcja, Nauczyciel

Przedmioty: WOS, historia, plastyka, sztuka